1.Veri Sorumlusunun Kimliği

ALJ Pazarlama ve Satış A.Ş. (““Şirketimiz”) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunması, bilgilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususlarına azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz. Şirketimiz’in açık adresi Çınar Mah. Rıfkı Tongsir Caddesi, Nida Kule Küçükyalı Sitesi, A4  No:115 İç Kapı No:166 Maltepe, İstanbul'dur.


Şirketimiz 452169-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup, internet sitesi www.bydauto.com.tr, Şirketimizin MERSİS numarası 0195086407600001’dur.

Bu çerçevede, Şirketimiz ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya bunlardan faydalanmak üzere Şirketimiz ile temasa geçen kişiler, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız dahil olmak üzere, Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, en iyi şekilde ve azami özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya “KVKK”) 10. Maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile, sizleri ürün ve hizmetlerimizden faydalanmak üzere Şirketimize başvurmanız, bunlardan faydalanmanız halinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile, yine Kanun kapsamında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu metinde yer alan bilgiler konusunda daha detaylı bilgi edinmek istemeniz halinde, Şirketimizin kişisel verilerin işlenmesi konusundaki genel bilgilendirme metnine aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimize bayi aracılığıyla ürün ya da hizmet alımı için başvurduğunuzda bizimle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız;

Kimlik bilgileriniz; İletişim bilgileriniz; Mesleki deneyim verileriniz; Finans verileriniz; Satın aldığınız araca ilişkin fatura, ruhsat, marka, model, şasi numarası, plaka, fatura/satış bedeli, kasko bilgileri ile alışverişe dair verileriniz dahil müşteri işlem ve pazarlama verileriniz; Sosyal medya hesapları ve/veya elektronik sistemler üzerinden iletişim sağlanması halinde işlem güvenliği verileriniz; Fiziksel mekan güvenliği verileriniz; iş, meslek bilgileriniz (temel çalışma şekliniz, mesleğiniz, sektör ve işyeri bilgileriniz), Hukuki işlem verileriniz; Görsel ve işitsel verileriniz; Sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, üyenin tüm alışveriş bilgileri, yani hangi üye işyeri, alışveriş noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı, hangi kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileriniz; Ayrıca yasaların öngördüğü haklardan faydalanılabilmesi (ÖTVsiz araç alımı) ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, aracınızı bayi servisine getirdiğinizde hasar/sigorta süreçlerinin yürütülmesi amacıyla özel nitelikli kişisel verilerinizden olan sağlık verileriniz ile kimlik ve/veya ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilen din ve kan grubu bilgileriniz ile,

size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve KVKK başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda açık rızanıza istinaden ve yalnızca bu amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:

Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi; İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi; Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi; Şirketimizin faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde şirket içi politika, kural ve teamüllere uygun olarak yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Ürün-Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi; Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM çalışmaları), sadakat programı, üyelik işlemleri süreçlerinin planlanması ve/veya icrası; Çağrı merkezimiz veya Şirketimizin diğer iletişim kanalları üzerinden bize ulaşmanız halinde, taleplerinizin, önerilerinizin ve şikâyetlerinizin alınması ve bunların karşılanması ve yanıtlanması için gerekli doğrulama, kayıt ve işlemlerin gerçekleştirilmesi; Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası; Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum aktivitelerinin, sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası; Hizmet kalitemizi geliştirmek ve süreçlerimizi iyileştirmek amacıyla çalışmalar yapılması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmalarını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla, tabi olduğumuz KVKK başta olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve gerekli her türlü teknik ve idari önlemler alınmak kaydıyla, aşağıda belirtilen kategoriler kapsamında yine aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Yasal bildirim, raporlama ve denetim yükümlülüklerimiz ile bilgi talepleri bulunması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları, ALJ şirketleri iç denetçileri, Şirketimizin atadığı denetim kuruluşları, Bayilerimiz kanalı ile satın alınan ürün ve hizmetlerin satın alınması ifası kapsamında anlaşmalı satıcılar, Kişisel verilerinizin işbu aydınlatma metni kapsamında yurt dışı ile paylaşıma dair ayrı bir açık rızanız olması durumunda Şirketimizin ithalatını yaptığı araçların üretici firması olan BYD Co Ltd., BYD Europe B.V., pazarlama süreçlerinin icrası bakımından yurtdışında bulunan bulut tabanlı sistemler ile veri muhafazası hizmeti veren tedarikçi firmamız, Şirketimiz’in sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere izin vermiş olmanız halinde, bunlara ilişkin sizi bilgilendirebilmek amacıyla SMS, e-posta, push notification ve mobil cihazlara her türlü elektronik ileti gönderimi hizmeti, chatbot ve çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortaklarımız, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılar, WhatsApp Business üzerinden iletişim sağlanması halinde tarafınıza gerekli desteğin sağlanabilmesi amacıyla açık rızanızın varlığı halinde yurt dışında mukim yazılım ve sosyal medya şirketleri; BYD Deneyim Danışmanı üzerinden iletişim sağlanması halinde tarafınıza gerekli desteğin sağlanabilmesi amacıyla açık rızanızın varlığı halinde Meta Platforms Inc. firması; İş birliği yaptığımız sigorta şirketleri ve iş ortaklarımızla ortak kampanyalar sunmamıza ve bu kapsamda iş ortaklarımız ile verilerinizin paylaşımına izin vermeniz halinde bu kurum ve kuruluşlar; Adli/idari soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar; Tüketici davaları çerçevesinde yasal takip süreçlerinin yürütülebilmesi ve yasal yükümlülüklerimizin doğru ifası amacıyla anlaşmalı hukuk büroları ve icra müdürlükleri; Piyasa araştırması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Kanun kapsamında gerekli izinlerin olması durumunda araştırma ve anket şirketleri;Teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, Şirketimiz’ce kullanılan yazılım ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimiz; Gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT); ve Türkiye Noterler Birliği (TNB), ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti izinlerinizin kaydedildiği İleti Yönetim Sistemi A.Ş. (İYS); ve Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda ilgili diğer yetkili kurum ve kuruluşlar.

4.Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi gerekçesiyle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,

c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

f) Kanun’un ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli olması halinde, vereceğiniz açık rıza.

Yukarıdaki hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olmayan yollarla her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Şirketimiz’i ziyaret ederek şahsen yaptığınız beyan ve paylaşımlar, iş ortaklarımız, bayilerimiz, internet sitemiz, online işlemler servisimiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz bilgi paylaşımları, başvurular ve/veya ziyaretler, e-posta, telefon, faks, sosyal medya hesapları üzerinden ve/veya çağrı merkezimiz ile yaptığınız iletişimler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, Şirketimiz’i ziyaret etmeniz durumunda alınan yazılı, görüntülü veya elektronik kayıtlar ile sair iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.

5.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi www.bydauto.com.tr internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

• Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “Çınar Mah. Rıfkı Tongsir Caddesi, Nida Kule Küçükyalı Sitesi, A4  No:115 İç Kapı No:166 Maltepe, İstanbul” adresine Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,

• Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,

•Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin kvkk@bydauto.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz,

• Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden kvkk@bydauto.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz, veya

• Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

*Vermiş olduğunuz bilgilerin kullanımına ilişkin bilgileri güncellemek istemeniz halinde kvkk@bydauto.com.tr mail adresine bildirimde bulunmanızı rica ederiz.